Hybrydowy układ chłodzenia baterii

Jednym z większych problemów pracy baterii w pojazdach jest ich nagrzewanie. Zarządzanie termalne baterii trakcyjnych jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla przypadków szybkiego ładowania. Im bateria jest szybciej (tj. z większą mocą) ładowana lub rozładowywana, tym więcej generuje ciepła. Przegrzewanie baterii negatywnie wpływa na jej żywotność, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do jej awarii.

Podjęliśmy się rozwiązywania tego problemu. W ramach projektu e-Pionier nasz zespół zrealizował projekt autorskiego układu chłodzenia baterii z wykorzystaniem chłodzenia cieczowego i materiałów zmiennofazowych.

Projekt był realizowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej, Miastem Gdynia i EXCENTO (spółką celową Politechniki Gdańskiej).

Efektem projektu był prototyp umożliwiający ładowanie baterii w 6 minut bez jej przegrzewania. Kontynuacją projektu była realizacja wdrożenia w pełnej skali z producentem autobusów elektrycznych więcej.